Đang Tải...

0916.654.434

VI

Tiếng Anh
Tiếng Việt

VI

Tiếng Anh
Tiếng Việt

Tin tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh nhựa đường (TP HCM)

29/02/2024

Nhân viên kinh doanh nhựa đường (TP HCM)

Số lượng cần tuyển: 01 nhân sự

Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Nhân viên quản lý thiết bị (Hải Phòng)

29/02/2024

Nhân viên quản lý thiết bị (Hải Phòng)

Số lượng cần tuyển: 01 nhân sự

Địa điểm làm việc: Hải Phòng

Xem chi tiết
Chuyên viên hoá nghiệm (Hải Phòng)

29/02/2024

Chuyên viên hoá nghiệm (Hải Phòng)

Số lượng cần tuyển: 01 nhân sự.

Địa điểm làm việc: Hải Phòng

Xem chi tiết
Chuyên viên an toàn lao động (Hải Phòng)

29/02/2024

Chuyên viên an toàn lao động (Hải Phòng)

Số lượng cần tuyển: 01 nhân sự

Địa điểm làm việc: Hải Phòng

Xem chi tiết
Nhân viên bảo vệ (Hải Phòng)

22/01/2024

Nhân viên bảo vệ (Hải Phòng)

Số lượng cần tuyển: 1 nhân viên
Làm việc tại Hải Phòng

Xem chi tiết
Nhân viên lái xe bồn chở nhựa đường kho Đồng Nai

03/01/2024

Nhân viên lái xe bồn chở nhựa đường kho Đồng Nai

Số lượng cần tuyển: 5 nhân viên
Làm việc tại Đồng Nai

Xem chi tiết
12
zalo
Thông báo
Đóng