Đang Tải...

0916.654.434

VI

Tiếng Anh
Tiếng Việt

VI

Tiếng Anh
Tiếng Việt

Tin tức

Nhân viên kinh doanh nhựa đường (TP HCM)

29/02/2024

Nhân viên kinh doanh nhựa đường (TP HCM)

Số lượng cần tuyển: 01 nhân sự

Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
No image

29/02/2024

Nhân viên quản lý thiết bị (Hải Phòng)

Số lượng cần tuyển: 01 nhân sự

Địa điểm làm việc: Hải Phòng

Xem chi tiết
No image

29/02/2024

Chuyên viên hoá nghiệm (Hải Phòng)

Số lượng cần tuyển: 01 nhân sự.

Địa điểm làm việc: Hải Phòng

Xem chi tiết
No image

29/02/2024

Chuyên viên an toàn lao động (Hải Phòng)

Số lượng cần tuyển: 01 nhân sự

Địa điểm làm việc: Hải Phòng

Xem chi tiết
Nhân viên bảo vệ (Hải Phòng)

22/01/2024

Nhân viên bảo vệ (Hải Phòng)

Số lượng cần tuyển: 1 nhân viên
Làm việc tại Hải Phòng

Xem chi tiết
Mở đường thúc đẩy nền kinh tế

03/01/2024

Mở đường thúc đẩy nền kinh tế

Những công trình trọng điểm quốc gia vừa được khởi công tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Xem chi tiết
123
zalo
Thông báo
Đóng