Đang Tải...

0916.654.434

VI

Tiếng Anh
Tiếng Việt

VI

Tiếng Anh
Tiếng Việt
Sản phẩm

Nhựa thùng nhập khẩu

Nhựa thùng nhập khẩu

Nhựa đường đóng thùng nhập khẩu do Tratimex cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Nhựa đường đóng thùng được nhập khẩu từ các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông, có trọng lượng tịnh là 185 +/- 3 kg/thùng.

Thông tin sản phẩm
Tiêu chuẩn chất lượng
Các giải pháp của sản phẩm
Dự án tiêu biểu

Nhựa đường đóng thùng nhập khẩu do Tratimex cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Nhựa đường đóng thùng được nhập khẩu từ các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông, có trọng lượng tịnh là 185 +/- 3 kg/thùng.

Sản phẩm nhựa đường đóng thùng nhập khẩu do Tratimex cung cấp sẽ được chúng tôi gửi kèm chứng chỉ chất lượng của từng lô hàng và kết quả thí nghiệm nhựa đường do Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải cấp.

Những điểm cần lưu ý khi sử dụng: 

  • Khi tiến hành thi công đun nhựa, nên sử dụng hệ thống gia nhiệt với điều khiển tự động để đảm bảo nhiệt độ ổn định vào khoảng 130°C.
  • Nếu sử dụng bằng ngọn lửa trực tiếp nên chú ý đề phòng nhựa đường bắt lửa.
  • Nhiệt độ gia nhiệt không được vượt qua giới hạn an toàn 230°C.
     

Sản phẩm nhựa đường đóng thùng nhập khẩu do Tratimex cung cấp sẽ được chúng tôi gửi kèm chứng chỉ chất lượng của từng lô hàng và kết quả thí nghiệm nhựa đường do Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải cấp.

Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa thùng nhập khẩu:

No
STT
Test Item
(Các chỉ tiêu)
Unit
(Đơn vị)
Specification
(Yêu cầu kỹ thuật)
TCVN 7493:2005
Test method
(Phương pháp
thí nghiệm)
1 Penetration at 25 oC- 100g ,5 sec.
(Độ kim lún ở 25º C -100g, 5 giây.)
1/10mm Min: 60
Max: 70
 (ASTM D5)
2

Penetration Index

(Chỉ số kim lún.)

        Min: -1.5            
        Max: 1.0            
3 Softening Point                         oC Min: 46 ASTM D 36
(Nhiệt độ hoá mềm)                
4

Dynamic Vicosity at 60 Deg C, 

(Độ nhớt động lực ở 60º C.)

  Pa.s     Min 180 ASTM D2171
                         
5 Ductility at 25oC-5cm/min.
(Độ kéo dài ở 25º C.)
cm Min: 100 ASTM D113
6 Specific Gravity at 25oC
(Khối lượng riêng của nhựa ở 25ºC)
g/cm3 1.00 - 1.05 ASTM D70
7 Flash Point (Open cup)
 (Nhiệt độ bắt lửa)
oC Min: 232 ASTM D92
8 Solubility in Trichloethylene
(Hàm lượng hòa tan trong trichloethylene.)
% Min: 99 ASTM D2042
9 Paraffin wax content
(Hàm lượng Paraphin)
% Max: 2.2 DIN 52015
10 Thin Film Oven Test                          
                         
10.1 Loss on heating 163oC - 5 hours
(Lượng tổn thất sau khi nung ở 163oC trong 5giờ)
% Max: 1.0 ASTM D1754
10.2 Penetration. Of recsidue. Percent of original
(Tỷ lệ độ kim lún của nhựa đường so với độ kim lún ở 25ºC.)
% Min: 50 ASTM D5
10.3 Ductility at 25oC-5cm/min.
(Độ kéo dài ở 25º C- 5cm.)
cm   75 D113
 

Nhập vào từng lớp để biết chi tiết

images full images
images
images
images
images

Độ dày lớp nhựa đường

Lớp nhựa đường kết dính

Hai Lớp nhựa đường nền

Lớp đá dăm, nền sỏi

Lớp chống sương giá

Độ dày lớp nhựa đường

Độ dày lớp nhựa đường: [4-5 cm]. Lớp mặt có thể dùng các loại sản phẩm của Tratimex sau: nhựa đường đặc nóng, nhựa đường cải tiến Polyme, nhựa thùng nhập khẩu, nhựa lỏng đóng thùng.

Lớp nhựa đường kết dính

Lớp nhựa đường kết dính: [4-8 cm], giúp đảm bảo sự liên kết bám dính giữa các lớp của mặt đường.

Hai Lớp nhựa đường nền

Lớp nhựa đường kết dính: [4-8 cm], giúp đảm bảo sự liên kết bám dính giữa các lớp của mặt đường.

Lớp đá dăm, nền sỏi

Lớp đá dăm, nền sỏi: [15-30 cm]

Lớp chống sương giá

Lớp chống sương giá: [14-50 cm] đây là lớp đầu tiên trong kết cấu làm đường

zalo
Thông báo
Đóng